Privacy- en Cookieverklaring Lidl Nederland GmbH

Fijn dat je gebruik maakt van onze website. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat jouw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Jouw persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna Lidl) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en andere wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens/ privacy verwerkt. Alle informatie (wie, wat, waar, en waarom) over de persoonsgegevens die we van jou verwerken wordt hieronder weergegeven. Mocht je  na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op middels de contactgegevens onderaan de verklaring.

1. Welke persoonsgegevens, voor welk doel en met welke bewaartermijn worden er van mij verwerkt?

Afhandelen vragen

Voor het afhandelen van informatieaanvragen met betrekking tot ons vastgoedaanbod verwerken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, naam, adresgegevens en telefoonnummer. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het afhandelen van vragen van klanten. 

Onze afdeling Vastgoed heeft toegang tot jouw persoonsgegevens alsmede andere Lidl entiteiten om jouw vraag te kunnen afhandelen. Daarnaast kan het zijn dat wij contact opnemen met onze externe dienstverleners voor het afhandelen van jouw vraag. In dat geval verstrekken wij alleen na jouw toestemming uw persoonsgegevens aan deze externe dienstverleners. Onze externe dienstverleners zijn ook gebonden aan de privacywetgeving. Met de externe dienstverleners die ten behoeve van Lidl jouw persoonsgegevens verwerken,  hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.
Tot slot kan het  ook voorkomen dat wij jouw gegevens delen met derden, vanwege een wettelijke verplichting (bv. door een gerechtelijk bevel of vonnis). 

Jouw persoonsgegevens worden na een periode van 90 dagen na afhandeling van jouw vraag verwijderd.

Bescherming systemen en comfortabel gebruik website 

Voor een comfortabel gebruik van onze website, analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en ter bescherming van onze systemen, tevens onze gerechtvaardigde belangen, slaan wij van ieder bezoek aan onze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

  • het IP-adres van jouw eindapparaat;
  • datum en tijdstip van toegang;
  • de aanvraag van de klant;
  • de http-antwoordcode;
  • de browser die je gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van jouw apparaat en de naam van jouw toegangsprovider

De gegevens worden gedurende een periode van 30 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

2. Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Op onze website maken wij  gebruik van zogenaamde cookies om onze website goed te laten werken, tevens ons gerechtvaardigd belang. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van je internetbrowser en op je eigen computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat worden opgeslagen, op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen jouw eindapparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in verband met het specifiek gebruik van het eindapparaat ontstaat. Dat betekent echter niet dat wij jou daardoor direct kunnen identificeren. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. Je kunt jouw browser echter zo configureren dat er geen cookies op jouw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er nieuwe cookies worden geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Je vindt hier een overzicht van de gebruikte cookies met meer informatie (bijvoorbeeld over de opslagperiode).

3. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst  van Google LLC. (“Google”). De cookies die door deze partij worden geplaatst worden genereren informatie over jouw gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ten behoeve van marktonderzoek en optimalisatie van de website. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van jouw gegevens. Bij de verwerking van jouw IP-adres wordt IP-anonimisering toegepast. Dit houdt in dat jouw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of de  Europese Economische Ruimte van tevoren wordt verkort, om zoveel mogelijk te voorkomen dat jij direct te identificeren bent. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas  daar verkort.  Lidl heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google voor de verwerking van deze gegevens. Jouw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens.

Je kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kan ook voorkomen dat er cookies worden geplaatst betreffende jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on , met name voor browsers op mobiele apparaten, kun jij ook verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op jouw computer geplaatst die toekomstige registratie van jouw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De  opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op jouw apparaat. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je de opt-out-cookie opnieuw instellen. 

Ga naar de website van Google Analytics voor meer informatie over privacy met betrekking tot Google Analytics.

4. Externe ontvangers buiten de EU/ EER 

Met uitzondering van de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. Google Analytics, geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De verwerking van persoonsgegevens m.b.t. Google Analytics heeft als gevolg dat  jouw gegevens worden verstuurd naar de servers van de betreffende aanbieders van tracking- of targetingtechnologieën. Deze servers bevinden zich in de VS.  De verwerking van gegevens door deze ontvangers vindt uitsluitend plaats indien:

  1. de overdracht plaatsvindt op grond van het Privacy Shield;
  2. de ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel van EU- standaardcontractbepalingen).

5. Welke rechten heb ik m.b.t. de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten, te weten: het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht van bezwaar en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website  van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Je kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

6. Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl, dan kun je deze vragen stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Je kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl *. 

[*Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van je persoonsgegevens / privacy. Heb je een algemene vraag/klacht neem dan contact op met vastgoed@lidl.nl

Versie: oktober 2018