Privacy- en Cookieverklaring Lidl Nederland GmbH

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Naast u een uitgebreide online offerte van ons vastgoedaanbod te willen bieden, hechten wij veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH[IA1] (hierna: Lidl) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt.

1. Welke persoonsgegevens worden er van mij verwerkt en voor welk doel?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens van u voor verschillende doeleinden. Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. Hieronder wordt weergegeven welke gegevens wij voor welk doeleinde verwerken.

1.1 Bescherming van onze systemen

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:


-    De website van waaruit u onze website oproept;

-    Het IP-adres;

-    Het tijdstip en de datum van toegang;

-    De aanvraag van de cliënt server;

-    De http-antwoordcode;

-    De overgedragen hoeveelheid data;

-    De informatie over de browser en het door u gebruikte besturingssysteem.

1.2 Vragen vastgoedaanbod

Voor het afhandelen van informatieaanvragen met betrekking tot ons vastgoedaanbod verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, naam en adresgegevens. Het beschikbaar stellen van uw gegevens aan ons gebeurt uiteraard op vrijwillige basis. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 sub f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het onderhouden van onze klantrelaties, meer in het bijzonder voor het afhandelen van uw vragen en de afhandeling van orders

2. Wie ontvangen mijn persoonsgegevens?

Soms zullen wij, om onze beschreven doeleinden te kunnen bereiken, uw persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners met wie wij samenwerken.  Alle dienstverleners met wie wij samenwerken zijn gebonden aan onze privacy voorwaarden en de geldende wet-, en regelgeving. Ook zij zullen vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.


Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Lidl entiteiten. Het kan ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met derden, vanwege een wettelijke verplichting (bv. door een gerechtelijk bevel of vonnis). Wij verstrekken of verkopen in geen geval uw persoonsgegevens aan derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

3. Welke rechten heb ik wanneer er persoonsgegevens over mij worden verwerkt?

Om uw privacy nog beter te kunnen waarborgen heeft u een aantal rechten, te weten: het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Voor een uitgebreidere toelichting over uw rechten raden wij u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wilt u (een van de) bovenstaande rechten uitoefenen dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar gegevensbescherming@lidl.nl.


    Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijde in om uw privacy te waarborgen. Bent u van mening dat wij toch nog verbeterpunten hebbe ten aanzien van de omgang met uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag van u. Wij hopen dan in overleg met u tot een oplossing te kunnen komen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen u dan verder helpen.

4. Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van uw internetbrowser en op uw eigen computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat worden opgeslagen, op het moment dat u onze website bezoekt.


Lidl maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

4.1 Functionele cookies

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om onze website goed te laten werken.
Dit zijn m.b.t de Lidl Vastgoed website cookies die o.a. ervoor zorgen dat:

•    uw browserinstellingen worden uitgelezen, zodat onze website optimaal op uw beeldscherm weergeven wordt.
•    informatie die u invult op de verschillende pagina’s onthouden wordt.

4.2 Analytische cookies: Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google").  In opdracht van Lidl zal Google informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten, aan Lidl te verlenen.
De met cookies gegenereerde informatie wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Op onze website maken wij gebruik van IP-anonimisering, zodat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere EER verdragsstaten wordt verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas daar verkort.

4.3 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

5. Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

6. Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door Lidl, dan kunt u deze vragen stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl *.

[*Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van uw persoonsgegevens / privacy. Heeft u een algemene vraag/klacht neem dan contact op met onze afdeling Vastgoed via vastgoedbeheer@lidl.nl]

Versie: april 2018